Kontakt

HANSEATIC CK HAD s.r.o., Vršovická 9, 101 00 Praha 10, tel/fax: +420 271 748 291,e-mail: ckhad@hanseatic.cz

Petra Hadlová je přítomna celý týden mimo úterý v kanceláři CK FEDE Jeruzalémská 3, 101 00 Praha 1

Pojištění proti úpadku

Cestovní kancelář má koncesi a je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.na zájezdy dle definice ze zákona u GENERALI Pojišťovny,a.s. č.poj. smlouvy 1710600138. Zájezdem se rozumí poskytnutí nejméně dvou služeb. V praxi to znamená, že klienti, kteří si u CK objednali pouze ubytování a cestují na dovolenou vlastním vozidlem nejsou a nemohou být dle zákona č.159/1999 Sb. pojištěni proti úpadku cestovní kanceláře.Tímto pojištěním je zaručeno klientům, kteří mají uzavřenou cestovní smlouvu na zájezd následující: návrat z místa pobytu do ČR, vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil, vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a částečně čerpanými službami.

HANSEATIC CK HAD je členem Asociace cestovních kanceláří.